แสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก จังหวัดแพร่

Last updated: Sep 25, 2020  |  126 จำนวนผู้เข้าชม  |  News

แสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก จังหวัดแพร่

ทางเราได้เข้าร่วมงานแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก จังหวัดแพร่

โดยจุดประสงค์ของงานนี้ จัดขึ้นเพื่อยกระดับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้มีความทันสมัย และใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า โดยที่ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200916122539825