เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สินค้า ทวีศักดิ์เฟอร์นิเจอร์ ภายใต้ บริษัท ทีเอฟ อินดัสทรี จำกัด ผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ก่อนส่งมอบถึงลูกค้า ด้วยเหตุนี้ เราจึงรับประกันคุณภาพสินค้า (Limited Warranty) ซึ่งครอบคลุมถึงวัสดุและข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุในใบรับประกันนี้

กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อขอรับสิทธิ์ตามใบรับประกันนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้า หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตเป็นระยะเวลา 3 เดือน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนด) นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถรับประกันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี, รอยขีดข่วน, ขาด, คราบสกปรก และรอยเปื้อน, สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง, สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี, การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน, สินค้าขึ้นรา, สินค้าถูกปลวกหรือมอดกิน, ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ, สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, สินค้า Clearance Sales, และสินค้าโปรโมชั่น

3. หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่สินค้าเป็นชุด หากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเฉพาะชิ้นส่วนที่มีปัญหาเท่านั้น

4. ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ไม่รวมค่าบริการทีมช่างในการบริการนอกสถานที่ เริ่มต้นที่ 300 บาท

7. หากมีการเปลี่ยน โอนกรรมสิทธิ์ของตัวสินค้า บริษัทฯ ถือว่าการรับประกันเป็นที่สิ้นสุด และในกรณีเอกสารสูญหาย ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกให้ใหม่

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันเฉพาะสินค้าที่อยู่ตำแหน่งเดิมที่ขนส่งได้จัดส่งสินค้าเท่านั้น 

10. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างภาพสินค้าทางเว็บไซต์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ แคตตาล็อก หรือภาพจากสื่ออื่นๆ ของทางบริษัทฯ กับสินค้าจริงที่ได้รับ

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

13. การรับประกันสินค้า มีบริการขนส่งโดยบริษัทฯ หากแจ้งเคลมสินค้าภายใน 30 วัน ฟรีค่าบริการจัดส่งไป-กลับ

หากแจ้งเคลมเกินระยะเวลา 30 วัน จะมีค่าบริการขนส่งไป-กลับ เพิ่มเติม โดยนับวันแจ้งเคลมจากวันที่กรอกแบบฟอร์มเคลมสินค้า


หมวดชุดเฟอร์นิเจอร์

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ครอบคลุมสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์โดยรับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ส่งสินค้าเฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนประเภท ไม้สัก เท่านั้น

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงวัสดุ หวายแท้ และ ผ้าเบาะ

 

หมวดชุดบิวท์อิน

• การรับประกันสินค้าหมวดชุดบิวท์อิน ครอบคลุมสินค้าประเภทบิวท์อินโดยรับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ส่งสินค้าเฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนประเภท ไม้สัก เท่านั้น

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงวัสดุ หวายแท้ และ ผ้าเบาะ

• การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมสินค้าประเภท ดัดแปลง, นอกแบบการผลิต และนอกมาตรฐานการออกแบบของบริษัทฯ

• การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของพื้น, ผนัง, ฝ้า ที่เกิดจากการติดตั้ง และการยึดติดของสินค้าในลักษณะบิลท์อิน หรือตำแหน่งของพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับสินค้านี้

 

หมวดชุดห้องครัว

• การรับประกันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ครอบคลุมสินค้าประเภทชุดห้องครัวโดยรับประกันสินค้าที่ชำรุด หรือ มีข้อบกพร่องจากการผลิต เป็นเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ส่งสินค้าเฉพาะในส่วนของชิ้นส่วนประเภท ไม้สัก เท่านั้น

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากงานระบบไฟฟ้า และประปา

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่มีรอยไหม้

• การรับประกันสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงวัสดุ หวายแท้ และ ผ้าเบาะ

• การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมสินค้าประเภท ดัดแปลง, นอกแบบการผลิต และนอกมาตรฐานการออกแบบของบริษัทฯ

• การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของพื้น, ผนัง, ฝ้า ที่เกิดจากการติดตั้ง และการยึดติดของสินค้าในลักษณะบิลท์อิน หรือตำแหน่งของพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับสินค้านี้

 

การดูแลสินค้านอกประกัน

1. มีข้อมูลการลงทะเบียนรับประกัน

2. ไม่รวมค่าอะไหล่อุปกรณ์ซ่อมแซม ค่าบริการทีมช่างและค่าเดินทาง ในการบริการนอกสถานที่ เริ่มต้นที่ 500 บาท

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเคลมสินค้านอกประกันที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

4. สินค้านอกประกัน เป็นการซ่อมแซมสินค้าเท่านั้น ไม่มีการเปลี่ยนตัวใหม่หรือการคืนเงิน โดยมีค่าบริการและค่าซ่อมแซมตามความจริง

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการซ่อมแซมสินค้าหากตรวจพบว่า การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อมที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการซ่อมแซมสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี, รอยขีดข่วน, ขาด, คราบสกปรก และรอยเปื้อน, สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง, สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี, การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน, สินค้าขึ้นรา, สินค้าถูกปลวกหรือมอดกิน, ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการดูแลสินค้านอกประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการดูแลสินค้านอกประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการเคลมสินค้า

1.ลงทะเบียน เคลมสินค้าในประกัน และ นอกประกัน

-ติดต่อแอดมินผ่านแชท Line@ หรือ Messenger เพื่อทำการแจ้งข้อมูลเบื้องต้น

-ลูกค้าลงทะเบียนแบบฟอร์มการเคลมสินค้า กรอกข้อมูลของลูกค้า และรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า

2.ดำเนินการเคลมสินค้า

2.1 ดำเนินการเคลมสินค้าในประกัน

2.1.1 ทางบริษัทตรวจสอบสินค้าที่โรงงาน โดยบริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าจากลูกค้าไป-กลับโรงงาน

  • กรณีเคลมภายใน 1 เดือน บริการจัดส่งฟรี
  • กรณีเคลมนอกระยะเวลา 1 เดือน มีค่าบริการขนส่ง โดยลูกค้าชำระเงินค่าขนส่งก่อนดำเนินการจัดส่งสินค้า

2.1.2 บริษัททำการตรวจสอบสินค้าที่ลูกค้าส่งเคลม 

  • กรณีตรวจสอบผ่าน บริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้โดยการส่งสินค้าใหม่กลับไปให้ลูกค้า และสินค้าตัวส่งเคลมส่งคืนให้บริษัท
  • กรณีตรวจสอบไม่ผ่าน บริษัทจะทำการซ่อมแซมสินค้า และจัดส่งสินค้าคืนลูกค้า

2.1.3 บริษัททำการส่งสินค้าคืนลูกค้า


2.2 ดำเนินการเคลมสินค้านอกประกัน

2.2.1 ทางบริษัทตรวจสอบสินค้าที่โรงงาน โดยบริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าจากลูกค้าไป-กลับโรงงาน

  • มีค่าบริการขนส่ง โดยลูกค้าชำระเงินค่าขนส่งก่อนดำเนินการจัดส่งสินค้า

2.2.2 บริษัททำการตรวจสอบสินค้าที่ลูกค้าส่งเคลม

  • บริษัท พิจารณาความเสียหายของสินค้า โดยบริษัทจะส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า โดยลูกค้าชำระเงินค่าซ่อมก่อนดำเนินการซ่อมแซมสินค้า

2.2.3 บริษัททำการส่งสินค้าคืนลูกค้า


*หมายเหตุ - ทำการเคลมสินค้าได้ครั้งเดียวต่อชิ้น*

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้