การชำระเงิน

บัญชีธนาคารของเรา
 

ชื่อบัญชี เจษฎา กรรณิกา 

ธนาคารกสิกร

เลชที่บัญชี 013-1-32922-9
ชื่อบัญชี เจษฎา กรรณิกา 

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลชที่บัญชี 518-260421-7
ชื่อบัญชี เจษฎา กรรณิกา 

ธนาคารกรุงไทย
เลชที่บัญชี 986-2-23503-9
ชื่อบัญชี เจษฎา กรรณิกา 

ธนาคารทหารไทย
 เลชที่บัญชี 369-2-55066-2