เกี่ยวกับเรา

ทวีศักดิ์เฟอร์นิเจอร์
เป็นธุรกิจในเครือของ บริษัท ทีเอฟ อินดัสทรี จำกัด (TF Industry Co.,Ltd.)
เราเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักขนาดใหญ่ในจังหวัดแพร่
ซึ่งมีใบอนุญาตผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้หวงห้ามอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานทวีศักดิ์เฟอร์นิเจอร์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.