องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดมอบอุปกรณ์เครื่องใช้สนับสนุนโรงงาน

Last updated: Aug 21, 2020  |  163 จำนวนผู้เข้าชม  |  News

PR

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้มาลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและจัดมอบอุปกรณ์เครื่องใช้สนับสนุนโรงงาน