สำนักงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานทวีศักดิ์เฟอร์นิเจอร์

Last updated: Jul 24, 2020  |  91 จำนวนผู้เข้าชม  |  News

 สำนักงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานทวีศักดิ์เฟอร์นิเจอร์

นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อสจ.พร. และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานทวีศักดิ์เฟอร์นิเจอร์