จัดอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Last updated: Jun 29, 2020  |  188 จำนวนผู้เข้าชม  |  News

จัดอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ช่วงเวลา 13.00-15.00 น. ได้ทำการจัดอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่พนักงาน