จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Last updated: Jun 29, 2020  |  141 จำนวนผู้เข้าชม  |  News

จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ช่วงเวลา 9.00-12.00 น. ได้ทำการจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงาน