เตียงเลื่อนไม้สัก BE080

Share

ขนาด 3.5 ฟุต

       ขนาดเตียงบน

  • กว้าง 113 ซม 
  • ยาว 219 ซม 

       ขนาดเตียงเลื่อน 

  • กว้าง 113 ซม
  • ยาว 200 ซม